Dom Zdravlja

Štampa
Нравится

Tel: +387 59 862 020 ,860 117
Fax: +387 59 862 020

Email:
domzdravljaberkovici@teol.net

Radno vrijeme: 07-15
Služba hitne pomoći: 00-24

Osnovni podaci o Domu zdravlja:

O Domu zdravlja

Dom zdravlja u Berkovićima ima tek petnaestak zaposlenih, ipak ljekari i ostalo medicinsko osoblje uspijevaju da stignu do svih pacijenata, pa i do onih u najudaljenijim selima najmlađe opštine u Istočnoj Hercegovini.

Prema statističkim podacima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, ova ustanova pacijentima pruža najbolje usluge u Republici Srpskoj. Dva ljekara opšte prakse, jedan stomatolog i nekoliko članova medicinskog osoblja, usluge porodične medicine pružaju i pacijentima u mjestima više desetina kilometara udaljenim od Berkovića.

Iako Dom zdravlja u Berkovićima nema organizovanu službu hitne pomoći, ljekari su u svakom trenutku spremni za intervencije na terenu. Rad je organizovan u dvije ambulante porodične medicine, u kojima zdravstvene usluge dobija 2.700 registrovanih građana ove opštine. Planirano je renoviranje ambulante u selu Dabrica, koje ima oko sto stanovnika, kako bi se omogućilo stalno ljekarsko prisustvo u ambulanti nekoliko dana u sedmici.

U martu 2010. godine Vlada Japana dodijelila je Domu zdravlja Berkovići grant od oko 123.000 KM za Projekat unapređenja medicinske opreme u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Donacijom je nabavljena osnovna medicinska oprema kao što su rendgen uređej, rendgen procesor, stomatološka stolica sa kompresorom, dentalni rendgen aparat sa procesorom i defibrilator.

 

Porodična medicina i ostale usluge

 

Porodična medicina organizovana je u dvije ambulante u zgradi Doma zdravlja u Berkovićima.

Stomatološka ambulanta pruža usluge na nivou primarne stomatološke zaštite.

Takođe, dostupne su i laboratorijske usluge i usluge RTG dijagnostike.

Porodična medicina i ostale usluge

 

 

Porodična medicina organizovana je u dvije ambulante u zgradi Doma zdravlja u Berkovićima.

Stomatološka ambulanta pruža usluge na nivou primarne stomatološke zaštite.

Takođe, dostupne su i laboratorijske usluge i usluge RTG dijagnostike.

 

 

Dom Zdravlja