Opština Berkovici

Oglasna tabla

El. pošta Štampa PDF

Na osnovu člana 2.12. tačka 5.Izbornog zakona BiH (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,  32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), Upustva o utvrđivanju kvalifikacije, broja i imenovanih članova Opštinske izborne komisije, Izborne komisije grada Banja Luka, Izborne komisije grada Mostara i Izborne komisije Brčko distrikta BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj: 9/10, 37/10, 74/11) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije opštine Berkovići broj: 02-022-46/13 od 22.11.2013. godine, Skupština opštine Berkovići, r a s p i s u j e

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S

za imenovanje jednog člana Opštinske izborne

komisije Berkovići

$1I.                    Raspisuje se Javni oglas za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije opštine Berkovići.

$1II.                 OPIS POSLOVA.

Nadležnost OIK regulisana je Izbornim zakonom  BiH,

Sastav opštinske izborne komisije treba biti multietičan tako  da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale u izbornoj jedinici za koji se organ za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva sprovedenom na državnom nivou.

Sastav Opštinske izborne komisija  će u pravilu održavati ravnopravnu zastupljenost polova.

$1III.               MANDAT I STATUS

Članu Opštinske Izborne komisije mandat traje sedam (7) godina i teče od dan donošenja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na rješenje o imenovanju člana Opštinske izborne komisije donešeno od strane Skupštine opštine.

Član Opštinske izborne komisije ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom. Član opštinske izborne komisije ne zasniva radni odnos.

$1IV.              OPŠTI USLOVI

$1-         da je lice sa pravom glasa – lica  starija od 18 godin;

$1-         da je lice sa odgovarajućem stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.                                                                                                        

$1V.                 POSEBNI USLOVI

$1-         da ima prebivalište u opštini Berkovići;

$1-         da ima završen Pravni fakultet, odnosno VII  stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu odnosno VI stepen stručne spreme društvenog smjera.

$1-         da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora.

Pod iskustvom u sprovođenju izbora podruzumjeva se:

a) članstvo u izbornoj komisiji;

b) članstvo u biračkom odboru;

v) rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u sprovođenju  izbora;

g) objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora.

$1VI.              SUKOB INTERESA

Za člana Komisije ne može biti imenovano lice:

$11.      koje se ne može kandidovati u smislu odredbi čl. 1., 6., 1.7. i 1.7 a Izbornog zakona BiH, koji je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (presjednik, podpresjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora).

$12.      koji je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona BiH.

$13.      koji je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti i.

$14.      kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovarao u poslednje četiri (4) godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

$1VII.            POTREBNA DOKUMENTACIJA

$1-         kratka biografija,

$1-         dokaz da kandidat u vrijeme podnošenja prijave na oglas ima prebivalište na području opštine Berkovići,

$1-         ovjerena fotokopija diplome o završenoj školi

$1-         dokaz o posjedovanju iskustv u provođenju izbora,

$1-         ovjerena fotokopija lične karte,

$1-         svojeručno popisana i od nadležnog organa ovjerena izjava kandidata o nepostojanju smetnji iz tačke  VI oglasa,

$1-         svojeručno potpisan i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni oglas neće se vraćati.

Sa kandidatima koji ispunjavju uslove Javnog oglasa komisija će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

$1VIII.         ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objavljivanja Javnog oglasa na oglasnoj tabli opštine i na sajtu opštine Berkovići.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: SKUPŠTINA OPŠTINE BERKOVIĆI, Viduša b.b. 88363 BERKOVIĆI, SA NAZNAKOM  '' KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE''.

Broj:  02-013-18/13

Dana: 26.11.2013.  god.                                                              PRESJEDNIK SKUPŠTIN

                                                                                                          Boro Samardžić    s.r.

Oglasna tabla
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas5774
mod_vvisit_counterJuce3781
mod_vvisit_counterOve nedelje20413
mod_vvisit_counterProšle nedelje31967
mod_vvisit_counterOvog mjeseca57208
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca151850
mod_vvisit_counterUkupno23322308