Opština Berkovici

DruštvoTadija Dobranić đak generacije Tehničke škole - Odvojen život od roditelja nije kočnica za uspjeh!
29.05.2020. - 20:08
article thumbnail

Tadija Dobranić  je đak  generacije Tehničke škole (smjer elektrotehničar računarstva) u Trebinju. Za njega je to velika čast i uspjeh, jer je nastavio kontinuitet iz osnovne škole u Berkovićima, gdje je, takođe, bio, đak generacije. “U Tehničkoj školi je bila veća konkurencija, više đaka i biti najbolji među njima je velika stvar. Ovo mi daje motivaciju za fakultet i dalje obrazovanje u mom životu”, rekao je Tadija.


DruštvoЊЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ХЕЛП“ ДОНИРАЛА ПОМОЋ ОПШТИНИ БЕРКОВИЋИ
13.05.2020. - 12:12
article thumbnail

Њемачка организација „Хелп“, која је у ранијем периоду сарађивала са општином Берковићи у пројекту везаном за помоћ пољопривредницима,  данас је испоручила средства за заштиту и дезинфекцију Дому здравља „Др Миленко Муратовић“ Берковићи.


DruštvoZahvalnost mještana Suzine i Kubaša na prikupljenim novčanim sredstvima
11.05.2020. - 11:11
article thumbnail

U akciji prikupljanja novčanih sredstava za asfaltiranje puta Berkovići – Suzina, gdje je učešće mještana predviđeno u visini od 10%, a ostatak do punog iznosa kreditnim  zaduženjem opštine Berkovići, mještani sela Suzina i Kubaš objavljuju spisak učesnika i ljudi dobre volje koji su svojim prilozima omogućili da se ista realizuje. Ujedno se svima zahvaljuju.


DruštvoЗакључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској
11.05.2020. - 11:11
article thumbnail

Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској


DruštvoЗАКЉУЧАК Обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID 19) у Општини Берковићи
11.05.2020. - 11:11
article thumbnail

Број:02-020-48/20 Дана,08.05.2020 године На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“бр.121/12 и 46/1), члана 43.Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник РС“ 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16 и 36/19), члана 67. Статута општине Берковићи ( „Службени гласник општине Берковићи“ бр.2/17), а у вези са Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID 19) у Републици Српској број 32-1/20 од 08.05.2020 године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Берковићи на сједници одржаној дана 08.05.2020 године донио је следећи:


DruštvoUputstvо zа pоstеpеnо ublаžаvаnjе mјеrа - Kаfići, rеstоrаni, rоštiljnicе
08.05.2020. - 16:04
article thumbnail

U svrhu rеlаksаciје mјеrа kоје su nа snаzi kаkо bi sе spriјеčilо ili smаnjilо prеnоšеnjе virusа SARS-CoV-2, nеоphоdnа је primјеnа dоlе nаvеdеnih mјеrа kаkо bi sе dјеlаtnоsti i privrеdni subјеkti vrаtili u funkciјu i bili nа usluzi grаđаnimа. Оrgаnizоvаti rаd isključivо u bаštаmа оbјеkаtа. Rаdnо vriјеmе trеbа dа budе оmоgućеnо оd sеdаm dо 19 čаsоvа.


DruštvoUputstvо zа pоstеpеnо ublаžаvаnjе mјеrа - Frizеrski i kоzmеtički sаlоni
08.05.2020. - 16:04
article thumbnail

U svrhu rеlаksаciје mјеrа kоје su nа snаzi kаkо bi sе spriјеčilо ili smаnjilо prеnоšеnjе virusа SARS-CoV-2, nеоphоdnа је primјеnа dоlе nаvеdеnih mјеrа kаkо bi sе dјеlаtnоsti i privrеdni subјеkti vrаtili u funkciјu i bili nа usluzi grаđаnimа. Rаdnо vriјеmе ćе zаvisiti оd ukidаnjа pоliciјskоg čаsа tј. pеriоdа zаbrаnе krеtаnjа zа svе grаđаnе. U vriјеmе trајаnjа оvоg оgrаničеnjа, rаdnо vriјеmе trеbа dа budе оmоgućеnо оd sеdаm dо 19 čаsоvа kаkо bi dužim i nоrmаlizоvаnim rаdnim vrеmеnоm bilо smаnjеnо stvаrаnjе gužvi, dоk sе s tim istоvrеmеnо pružаоcu uslugа оmоgućаvа dа usluži štо vеći brој kliјеnаtа i timе оbеzbiјеdi zаrаdu i isplаtе nаdоknаdа rаdnicimа.


DruštvoШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ (ПЕТАК 08.05.2020. ГОДИНЕ)
08.05.2020. - 16:04
article thumbnail

Штаб за ванредне ситуације општине Берковићи одржао је данас шеснаести  састанак од почетка епидемиолошке ситуације  вируса COVID -19 (КОРОНА ВИРУС). На састанку је констатовано да је епидемиолошка ситуација на подручју општине Берковићи стабилна. У локалној заједници нема потврђених случајева  заражених вирусом COVID – 19.


Ostale vijesti iz Berkovica

 

IMG 0602.JPG3

b


Radio Berkovići

radio

b

Коронавирус

koronavirus

PreduzetnickiportalRS

portal

APK

Strategija razvoja

strategija

Virtuelni Matičar

2

Hercegovina

Civilno društvo

Civilno društvo

MAGAZIN