Razvojni projekti

Štampa
Нравится

Agencija za razvoj preduzeća Eda U skladu sa planom aktivnosti u okviru projekta usmjerenog na razvoj kapaciteta opština sa ciljem kvalitetne pripreme i uspješne realizacije ključnih projekata korištenjem raspoloživih domaćih i donatorskih, a prvenstveno sredstava Evropske unije koja su raspoloživa kroz IPA fondove,

 

Implementira u opštinama Berkovići, Nevesinje i Stolac. Projekat obuhvata identifikaciju ključnih projekata za svaku od opština, nakon čega je počelo izvođenje obuke tokom koje će opštinski timovi biti upoznati sa metodologijom upravljanja projektnim ciklusom, kao i sa principima pripreme projekata prema zahtjevima Evropske komisije. Do sada su organizovana četiri modula obuke od kojih su dva održana u Opštini Berkovići,a dva u Opštini Nevesinje, a preostaje izvođenje još četiri modula. Nakon toga će biti organizovani i konsultativni sastanci sa ciljem pružanja tehničke asistencije opštinskim timovima u fazi finalizacije prijedloga projekata. Planirano je da na kraju čitavog procesa opštine pored razrađenih ključnih projekata imaju i izgrađene kapacitete za pripremu projekata i njihovo kandidovanje prema razvojnim fondovima Evropske unije i ostalih donatora.

Pripremila Jelica Šukić

Razvojni projekti