Izvještaj sa 17 redovne sjednice

Štampa
Нравится

Dana 21.04.2011.godine održana je sedamnesta redovna sjednica SO-E Berkovići sa početkom u 10.časova, a završena je oko 12.časova.Sjednici je prisustvovalo 14 odbornika.

Predloženi dnevni red koji je utvrdio Kolegij SO-e na svojoj sjednici održanoj dana 14.04.2011.godine usvojen je od strane odbornika.

Odbornici su usvojili izvještaj o tromjesečnom ostvarenju Programa rada SO-e Berkovići kao i realizaciju odluka i Rješenja sa šesneste redovne sjednice.

Razmatran je i usvojen izvještaj o radu PS Berkovići za 2010.godinu.U njemu se navodi da je u prošloj godini evidentirano pet krivičnih djela kao i šest djela iz oblasti kršenja javnog reda i mira.

Ukupno bezbjedonosno stanje na prostoru koji pokriva gori navedena Policijska stanica  ocjenjeno je kao dobro.Razmatran je i usvojen izvještaj o poslovanju J.P.“Vodovod“ d.o.o. Berkovići za 2010.godinu i protekli period 2011.godine.U izvještaju se navodi da su glavni problemi ovog preduzeća slaba naplata računa za potrošenu vodu i odvoz smeća iako su te cijene u Berkovićima jeftinije u odnosu na druge opštine u okruženju.

Razmatran je i usvojen izvještaj o radu Boračke organizacije u Berkovićima za 2010 i protekli period 2011.godine.

Na sjednici je donešena odluka da se istočno od sportske dvorane dodjeli lokacija za izgradnju regionalne Sigurne kuće , namjenjene za smejštaj žrtava porodičnog nasilja iz sedam istočnohercegovačkih opština.

 

 

Izvještaj sačinio

Sekretar SO-e

Ranko Šetka

Izvještaj sa 17 redovne sjednice