Izvještaj sa 13 redovne sjednice

Štampa
Нравится

Održana je trinesta redovna sjednica Skupštine opštine Berkovići.Na sjednici je prisustvovalo 15 odbornika.

Predloženi dnevni red koji je utvdio Kolegij SO-e na svojoj sjednici odžanoj dana 18.1o.2o1o.godine je jednoglasno usvojen.

Na trinestom redovnom skupštinskom zasjedanju odbornici su usvojili sledeće izvještaje.

-Izvještaj o tromjesečnom ostvarenju Programa rada Skupštine opštine Berkovići i realizaciji Odluka i Zaključaka sa dvaneste redovne sjednice .

-Izvještaj o radu JU „Berkovići sport“ Berkovići za protekli period 2010.godine.

-Izvještaj o radu službe socijalne i dječije  zaštite za protekli period 2010.godine.

-Informacija o stanju u oblasti Osnovnog obrazovanja u opštini Berkovići.

-Informacija Srednje ekonomske škole „Svetozar Ćorović“ Ljubinje –Područno odjeljenje Berkovići o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja u opštini Berkovići.

 

Odbornicima SO-e Berkovići je prezentovan nacrt Rebalansa budžeta opštine Berkovići za 2010.godinu, kojim su ukupni prihodi uvećani za 161.300,00 km u odnosu na plan budžeta opštine Berkovići za 2010.godinu.Nacrtom rebalansa budžeta opštine Berkovići za 2010.godinu , predviđeni su ukupni prihodi od 987.650,oo km.

Donešen je zaključak da se devastirana zgrada bivšeg hotela dodjeli NVO „Ženski centar“ Trebinje za izgradnju sigurne kuće.

Eventualno nerješene imovinsko pravne odnose dužan je riješiti Investitor uz pomoć i saradnju organa opštine Berkovići.

Donešen je Zaključak da se zahtjev za zaštitu mosta na rijeci Bregavi u Dolu koji je dostavljen od mještana Dola proslijedi Zavodu za zaštitu  kulturnoistoriskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

 

Sekretar SO-e

Ranko Šetka

Izvještaj sa 13 redovne sjednice