ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Štampa
Нравится

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се грађани општине и одборници Скупштине општине Берквоићи да ће се СЕДМА РЕДОВНА сједница Скупштине општине Берковићи одржати у петак 08.09.2017.године са почетком у 9,00 часова у сали Скупштине општине са сљедећим

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1.  Разматрање и усвајање Записника са шесте редовне сједнице СО-е Берковићи

2. Разматрање и усвајање Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Берковићи за 2016. годину

3. Разматрање и усвајање процјене угрожености од елементарних непогода и друге несреће  - општина Берковићи

4. Разматрање и усвајање Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја за 2016. годину

5. Доношење потребних одлука, рјешења и закључака

6. Разно

7. Одборничка питања

 

                                                                                                                в.д. Секретар Скупштине општине

                                                                                                                                   Ранко Шетка

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ