УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Štampa
Нравится

Дана 09.06.2017. године одржана је шеста редовна сједница Скуштине општине Берковићи. Сједница је почела са радом у 9,00 часова, а иста је завршена око 10,45 часова. Сједници је присуствовало 12 (дванаест) одборника.

IMG 0702

На шестом редовном скупштинском засиједању одборници су усвојили Записник са пете редовне сједнице СО-е Берковићи као и Извјештај о тромјесечном остварењу Програма рада СО-е Берковићи и шестомјесечни Извјештај СО-е Берковићи о примјени одредби које се односе на јавност рада и учешће грађана у одлучивању.

IMG 1380.JPG1

Усвојен је буџет општине Берковићи за 2017. године са укупно утврђеним буџетским средствима у износу од 1.289.560 КМ. Средства буџета се распоређују на расходе за лична примања 557.740 КМ, расходе по кориштењу роба и услуга 219.165 КМ, расходе финансирања и друге финансијске трошкове 25.405 КМ, субвенције 5.000 КМ, грантове 114.550 КМ, дознаке 114.850 КМ, издаци за нефинасијску имовину 53.530 КМ, издаци за отплату дугова (главница кредита) 80.810 КМ, издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 97.560 КМ (трошкови судског поступка по тужби са ХЕТ-ом), остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 10.950 КМ и буџетска резерва 10.000 КМ.

IMG 1377.JPG1

Усвојен је Извјештај о остварењу буџета општине Берковићи за 2016. годину гдје је остварен буџетски суфицит у износу од 10.351 КМ.

Скупштина општине је усвојила Извјештај о раду општинске Борачке организације Берковићи за 2016. годину, као и Извјештај о раду Црвеног крста Берковићи за 2016. годину.

IMG 1381.JPG1

Донесена је Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић „Света Новомученица Милица-Дете“ Берковићи.

                                                                                                      Извјештај сачинио

                                                                                           в.д. секретара СО-е Ранко Шетка

 

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ ЗА 2017. ГОДИНУ