Најава-Друга редовна сједница СО-е Берковићи

Štampa
Нравится

У складу са чланом 84. Пословника о раду Скупштине општине Берковићи („Службени гласник општине Берковићи“, број 2/14):

Друга  редовна сједница СО-е Берковићи ће се одржати дана 30.12.2016. године(петак) са почетком у 9,00 часова у сали СО-е Берковићи са сљедећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

1.  Разматрање и усвајање Записника са прве редовне сједнице СО-е Берковићи

2. Разматрање и усвајање Приједлога Програма рада СО-е Берковићи за 2017. годину

3. Разматрање и усвајање Приједлога Ребаланса буџета општине Берковићи за 2016. годину

4. Разматрање и усвајањеПриједлога Одлуке о привременом финансирању потреба буџета општине Берковићи за период 01.01.-31.03. 2017. године

5. Разматрање и усвајање Приједлога Стратегије развоја општине Берковићи 2016-2025

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Ватрогасног друштва Берковићи за 2015. годину

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Ј.У.“Берковићи – спорт“ Берковићи за 2015. годину

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Ј.У. за предшколско васпитање и образовање – дјечији вртић“Света великомученица Милица – дете“ Берковићи за 2015. годину

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Ј.У. „Народна библиотека“ Берковићи за 2015. годину

10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља“Др Миленко Муратовић“ Берковићи за 2015. годину

11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Општинске борачке организације Берковићи за 2015. годину

12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду ОО Црвени крст Берковићи за 2015. годину

13. Разматрање и усвајање Информације о стању области средњег образовања у општини Берковићи

14. Разматрање и усвајање Информације о стању у области основног образовања у општини Берковићи

15. Доношење потребних Одлука, Рјешења и Закључака

16. Разно

17. Одборничка питања

 

                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                   Стефан Муратовић

 

Најава-Друга  редовна сједница СО-е Берковићи