Усвојен приједлог Омладинске политике општине Берковићи за период 2017-2020.

Štampa
Нравится

На првој редовној сједници Скупштине општине Берковићи усвојен приједлог Омладинске политике општине Берковићи за период 2017-2020.

Крајем 2015. године расписан је позив општинама за пријаву за израду локалних омладинских политика.Позив је расписао ОКЦ Бања Лука .Реализацијa ових активности је провођена у склопу пројекта“ Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих у БИХ „који проводи Омладински комуникациони центар из Бања Луке и Омладински савјет Републике Српске у сарадњи са Министарством породице , омладине и спорта у Влади РС.

Наша локална управа је препознала важност израде једног оваквог стратешког документа , те смо се пријавили на позив,и на наше задовољство изабрани смо међу десет општина којима је пружена стручна и логистичка подршка за израду Локалне омладинске политике.

Одлуком Начелника формиран је општински тим, чији чланови су представници општинске административне службе,Комисије за младе Скупштине општине Берковићи и Омладинске организације Берковићи.

Омладинска политика општине Берковићи од 2017. до 2020. године представља стратегију развоја младих на територији општине Берковићи, која обезбјеђује систематско унапређивање стања већег броја области које су подручјa интересовања младих и систематско рјешавање проблема које имају млади. Активности које су од значаја за побољшање положаја младих у општини Берковићи и Републици Српској и које се реализују са младима и/или за младе су у надлежности више различитих институција на локалном и републичком нивоу, те је неопходан међусекторски приступ током њиховог планирања и спровођења, што је могуће реализовати кроз овај стратешки документ, који је јединствен и заједнички за све субјекте чији рад утиче на популацију младих.

 

Визија Омладинске политике Општине Берковићи 2017 - 2020: млади, као равноправан и активан партнер институцијама и установама Општине Берковићи, живе у сигурном друштву једнаких могућности, које их подстиче да остваре своје животне циљеве.

 

Визија Омладинске политике Општине Берковићи од 2017. до 2020. године биће реализована кроз пет приоритетних области:

 

У оквиру ових пет приоритетних области утврђени су сљедећи стратешки циљеви:

Усвојен приједлог Омладинске политике општине Берковићи за период 2017-2020.