USVOJEN REBALANS BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2014. GODINU I BUDŽET OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2015. GODINU

Štampa
Нравится

Dana, 30.12.2014. godine održana je četrnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berkovići. Sjednici je prisustvovalo 10-odbornika, 3 – odbornika odsutna.

Sjednica SO-e Berkovići je počela sa radom u 10,00 sati, a ista je završena oko 13,00 sati.

Predloženi Dnevni red koji je utvrdio Kolegijum na svojoj sjednici održanoj dana, 22.12.2014. godine je usvojen od strane odbornika Skupštine opštine Berkovići.

Na četrnaestom redovnom Skupštinskom zasjedanju usvojni su Zapisnici sa dvanaeste i trinaeste redovne sjednice SO-e Berkovići, kao i tromjesečni Izvještaj o ostvarenju Programa rada SO-e Berkovići i Realizacija Odluka, Rješenja i Zaključaka sa dvanaeste i trinaeste redovne sjednice SO-e Berkovići.

Skupština opštine Berkovići je usvojila Program rada SO-e Berkovići za 2015. godinu. Program rada za 2015. godinu predviđene su šest (6) redovnih sjednica, a po ukazanoj potrebi postoji mogućnost zakazivanja jedne ili više vanrednih sjednica.

Odbornici SO-e Berkovići su usvojili sledeće Izvještaje:

Izvještaj o radu Načelnika opštine za 2014. godinu sa Planom rada za 2015. godinu.

Izvještaj o radu Vatrogasnog društva Berkovići za protekli period 2014. godine.

Izvještaj o radu J.U. ''Berkovići-sport'' Berkovići za protekli period 2014. godine.

Izvještaj o radu Biro za zapošljavanje Berkovići za 2013. godinu i protekli period 2014. godine.

Izvještaj o radu J.U. ''Narodna biblioteka'' Berkovići za 2013. godine i protekli period 2014. godine.

Duža rasprava među odbornicima je trajala prilikom razmatranja i usvajanja Izvještaja o radu Doma zdravlja ''Dr. Milenko Muratović'' Berkovići za 2013. godinu i protekli period 2014. godine.

Odbornici SO-e Berkovići su usvojili Rebalans budžeta opštine Berkovići za 2014. godinu, kojim su ukupna budžetska sredstva i budžetska potrošnja planirana u iznosu od 1.112.380,00 KM, kao i budžet opštine Berkovići za 2015. godinu.

Budžetom opštine Berkovići za 2015. godinu predviđeni su prihodi i primici u iznosu od 1.139.020,00 KM, dok rashodi utvrđene namjene iznose 1.124.020,00 KM i budžetska rezerva 15.000,00 KM..

Skupština opštine Berkovići je donijela Odluku o visini poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Berkovići za 2015. godinu. Takođe je donešena Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama.

Donešeno je nekoliko Rješenja o dodjeli odnosno kupovini zemljišta iz državne svojine.

                                                                                  IZVJEŠTAJ SAČINIO

                                                                               SEKRETAR SO-e

                                                                                

                                                                              Ranko Šetka, s.r.

USVOJEN REBALANS BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2014. GODINU I BUDŽET OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2015. GODINU