OPŠTINA BERKOVIĆI OBAVJEŠTENJE

Štampa
Нравится

Obavještavaju se stanovnici opštine Berkovići da se NACRT  REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI za 2014.god., nalazi na Javnoj raspravi. Primjedbe, prijedlozi i sugestije na NACRT REBALANSA  BUDŽETA OPŠTINE BERKOVIĆI za 2014.god. mogu se dostaviti u pismenoj formi kod Sekretara SO-e – kancelarija br. 2

Nacrtom Rebalansa budžeta za 2014.godinu ukupna budžetska sredstva planirana su u iznosu od 1.112.380 KM. Strukturu budžetskih sredstava čine:

1-         Poreski prihodi 859.000 KM

1-         Neporeski prihodi 128.880 KM

1-         Grantovi iz zemlje 4.500 KM

1-         Trnsferi između budžetskih jedinica 75.000 KM

1-         Primici od prodaje nefinasijske imovine 45.000

Nacrtom Rebalansa budžeta za 2014.god. ukupna budžetska potrošnja planirana je u iznosu od 1.112.380  KM.  Strukturu budžetske potrošnje čine:

1-         Rashodi za lična primanja 551.765 KM

1-         Rashodi po osnovu roba i usluga 181.660 KM

1-         Rashodi finansiranja i drugi finansijski troskovi 20.901 KM

1-         Subvencije 15.000 KM

1-         Grantovi 90.500 KM

1-         Doznake građanima 95.000 KM

1-         Izdaci za nefinasijsku imovinu 62.751 KM

1-         Izdaci za otplatu dugova 79.803 KM

1-         Budžetska rezerva 15.000 KM

Pojedinačne, detaljnije stavke dijela budžetskih sredstava i budžetske potrošnje Nacrta Rebalnsa budžeta za 2014.god., svi zainteresovani mogu pogledati na OGLASNOJ TABLI opštine Berkovići.

NAČELNIK:

Nenad Abramović s.r.

OPŠTINA BERKOVIĆI OBAVJEŠTENJE