Abramović – Sjedište HE Dabar treba da bude u Berkovićima

Štampa
Нравится

Povodom iznenadne posjete ministra Kovačevića opštini Bileća i najava da će sjedište „HE Dabar“ biti u Bileći, danas burne reakcije iz opštine Berkovići.

Načelnik ove opštine, Nenad Abramović, istakao je da je negativno iznenađen najavom ministra Kovačevića da će sjedište „HE Dabar“ biti u Bileći. U pisanoj izjavi medijima Abramović navodi sljedeće:

„Nama u opštini Berkovići nejasni su razlozi zbog kojih ministar Kovačević najavljuje ovakvu mogućnost. Prijeratni projekat Gornjih Horizonata predviđa predviđa sjedište „HE Dabar“ u Berkovićima. Nejasno je kako i na koji način je došlo do izmjene prvobitnog plana. Očito da ministar Kovačević ne poznaje dobro geografiju ovoga dijela Republike Srpske. Dabar je geografski pojam koji se uglavnom vezuje za opštinu Berkovići. Stanovnike naše opštine niko ne naziva Berkovićani nego je udomaćen naziv Dabrani. Ja svako svoje obraćane našim građanima započinjem sa „Dragi Dabrani i Dabranke“. Nikada nisam čuo da se tako Bilećanima obraća nijedan načelnik Bileće. Ne samo samo iz geografskih, nego i iz drugih razloga logika stvari nam daje za pravo da zahtjevamo da sjedište buduće „HE Dabar“ bude u Berkovićima. Ako govorimo o ravnomjernom lokalnom razvoju i ako je barem deklerativno to cilj i Vlade RS, onda se postavlje pitanje kako je moguće da će Bileća imati dvije Hidroelektrane. Naime, projekat Gornji Horizonti podrazumjeva gradnju tri hidroelektrane: Dabar, Nevesinje i Bileća. Jedino što je logično je to da sjedište HE Bileća bude u Bileći, HE Nevesinje u Nevesinju, a HE Dabar u Berkovićima odnosno u Dabru, jer i opština Berkovići bi se nazivala opština Dabar ali iz razloga koji predviđa Zakon o teritorijalnoj organizaciji RS naziv opštine je određen prema najvećem naseljenom mjestu.“

Abramović ističe i da mu je jasan razlog posjete Bileći ministra Kovačevića i ovakvih najava:

Jedini razlog zbog kojeg se najavljuje da će sjedište „HE Dabar“ biti u Bileći je taj što je u Bileći na vlasti SNSD. Dok je Trebinje bilo jedina Istočnohercegovačka opština u kojoj je na vlasti bio SNSD, vlastodršci su najavljivali da će sjedište HE Dabar biti u Trebiju. Sada, kada je Bileća jedina Istočnohercegovačka opština u kojoj je na vlasti vladajuća stranka sjedište hidroelektrane se premješta u Bileću. Mi u Berkovićima smo uvijek tvrdili da sjedište HE Dabar mora biti u Berkovićima iz jasnih razloga.“

Abramović podjeća ministra Kovačevića i na spor koji Berkovići imaju sa Hidroelektranama na Trebišnjici.

„ Do 2006 godine Berkovići su od HET-a po osnovu šteta koje nastaju usljed promjenjenog režima voda do kojeg je došlo gradnjom kanala „Dabarsko polje – Fatničko polje“ i „Fatničko polje – Bilećko jezero“ dobijali godišnje 500.000 KM. Dolaskom na vlast ove vlade ova nadoknada je jednostranom voljom ukinuta iako smo imali ugovorni odnos koji sve to definiše. Sada je u toku sudski spor, a vrijednost spora je preko tri miliona maraka bez troškova postupka i zateznih kamata. Jasno je da se i ovdje radi o političkoj odluci.“

Načenik opštine Berkovići navodi da već skoro mjesec dana bezuspješno pokušava da ugovori sastanak sa ministrom Kovačevićem.

„Kod ministra Kovačevića sam i usmeno i pismeno zatražio prijem zajedno sa investitorima iz Italije u vezi ulaganja u solarnu energiju. Berkovići su opština sa najvećom insolacijom u Evropi. Međutim, do tog sastanka nije došlo iz nepoznatih razloga, a ministar Kovačević je posjeto Bileću koja se nalazi udaljena 40km od Berkovića. Iz posrednih izvora sam saznao da su kvote podsticaja za proizvedenu solarnu energiju (pravo na obavezan otkup i pravo na subvenciju) ukupno 4.2 MW, rezervisane za neke druge opštine iako se u Berkovićima ulaganja u ovu oblast najviše isplate“

Abramović poziva i Dabarski SNSD, sa kojima kaže da ima korektnu saradnju u lokalnom parlamentu, da reaguje:

„Podsjećam ih da dva puta do sada nisu imali svoje kandidate za narodne poslanike. 2006 i 2010 godine na Opštim izborima su podržali kandidaturu Radovana Vukovića iz Bileće. Radovan Vuković je prema tome i Naroni poslanik Berkovića koji je uzgred rečeno na zadnjim izborima osvojio oko 20 procenata ukupno izašlih birača na izbore u Berkovićima. Pitam rukovodstvo lokalnog SNSD-a da li je ovo dobar način kako ih on predstavlja i da li zastupa interese građana naše opštine. Čak 2006 godine Bilećki SNSD ga nije htio kandidovati nego je to učinjeno upravo iz Berkovića.“

Na kraju svog reagovanja načelnik opštine Berkovići je najavio podnošenje inicajative da sjedište HE Dabar bude u Berkovićima, a ministra Kovačevića i Vladu RS je pozvao da  da konačno postanu Vlada svih građana RS.

Abramović – Sjedište HE Dabar treba da bude u Berkovićima