Obavještenje za političke partije

Štampa
Нравится
Obavještavaju se Političke partije sa područja opštine Berkovići , koje učestvuju na lokalnim izborima da sva njihova saopštenja i obavještenja koja dostave administratoru sajta na adresu opstinaberkovici@gmail.com biće postavljena na zvanični opštinski sajt u rubliku IZBORI 2012 gdje je predviđen prostor za svaku političku partiju.
Obavještenje za političke partije