USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2011 GODINE

Štampa
Нравится

Dana 28.03.2012 godine održana je 22 redovna sjednica SO-e Berkovići .Sjednici je prisustvovalo 14 odbornika .Ista je počela sa radom u 10 sati a završena oko 11 i 30.Predloženi dnevni red koji je utvrdio Kolegij SO-e na svojoj sjednici održanoj dana 15.03.2012 godine je usvojen od strane odbornika So-e Berkovići.


 

Skupština opštine je usvojila Zapisnik sa prethodne sjednice, kao i godišnji izvještaj SO-e Berkovići o primjeni odredbi koje se odnose na javnost građana u odlučivanju i realizacija Odluka , Rješenja i Zaključaka sa 21 redovne sjednice SO-e.

Takođe je usvojen izvještaj o radu OAS-a Opštine Berkovići za 2011 godinu i izvještaj o radu Načelnika opštine za 2011 godinu sa programom rada za 2012 godinu.Usvojen je izvještaj o radu PS Berkovići za 2011 godinu , gdje je stanje bezbjednosti na području djelovanja PS Berkovići ocjenjeno kao povoljno i zadovoljavajuće.

Razmatran je izvještaj o elementarnoj nepogodi od 04.02.do 28.02.2012 godine .

Duža rasprava među odbornicima trajala je prilikom razmatranja i usvajanja izvještaja o ostvarenju buđžeta opštine Berkovići  za 2011 godinu .Ukupno ostvareni prihodi i primitci iznosili su 1.026.230,66 KM što iznosi indeks ostvarenja od 1,05.

Poreski prihodi su ostvareni u iznosu od 753.428,64 KM ,neporeski u iznosu od 61.284,72 KM .Grantovi su ostvareni u iznosu od 68.596,30 KM, transferi između buđžetskih jedinica u iznosu od 139.915,00 KM , dok su primitci za nefinansijsku imovinu iznosili 3.006,00 KM.

Ukupno rashodi i izdatci su  iznosili 1.062.894,47 KM .

Rashodi za lična primanja ostvarena su u iznosu od 452.557,77 KM, a rashodi po osnovu korištenja roba i usluga u iznosu od 209.531,81 KM.

Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi u iznosu od 19.876,78 KM, subvencije u iznosu od 2.900,00 KM, Grantovi u iznosu od 83.916,60 KM , doznake na ime socijalne zaštite u iznosu od 50.669,21 KM .Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu u iznosu od 102.608,79 KM, izdatci za neproizvedenu stalnu imovinu u iznosu od 23.567,30 KM, a izdatci za finansijsku imovinu u iznosu od 5.100,00 KM.

Izdatci za otplatu dugova iznosili su 112.166,21 KM.

Na dvadesetdrugom redovnom skupštinskom zasjedanju odbornici SO-e su usvojili prijedlog Odluke o produženju roka legalizacije bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata do 31.12.2012 godine .

Usvojen je prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene za 1m² korisne stambene i poslovne površine za 2012 godinu koja iznosi  400,00 KM / m² .

Usvojen je prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne tržišne cijene izgrađenog stambenog prostora i naknade za prodato gradsko –građevinsko zemljište u državnoj svojini neposrednom nagodbom za 2012 godinu.

Visina naknade za gradsko građevinsko zemljište u prvoj zoni iznosi 2,40 KM/m², a u drugoj zoni 2,00 KM/m².

Usvojen je prijedlog Odluke o utvrđivanju i visini jednokratne rente koja iznosi 4,00 KM /m² korisne stambene površine , dok je u slučaju legalizacije bespravno izgrađenih objekata u periodu važenja Odluke renta iznosi 2,00 KM/m² korisne stambene površine .

Donešena je Odluka o utvrđivanju i visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta , kao i druge Odluke i Zaključci.

USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN OPŠTINE BERKOVIĆI ZA 2011 GODINE