Izvještaj sa 18 redovne sjednice

Štampa
Нравится

Osamnesta redovna sjednica Skupštine opštine Berkovići održana je 23.06.2011.god.Sjednici je prisustvovalo 14 odbornika, a predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen od strane odbornika.

Na skupštinskom zasjedanju usvojen je Zapisnik sa sedamneste redovne sjednice i sledeći izvještaji.


 

-Izvještaj o tromjesečnom ostvarenju Programa rada SO-e Berkovići i realizaciji odluka i Zaključaka sa sedamneste redovne sjednice.

-Izvještaj o radu Doma zdravlja „Dr Milenko Muratović“ Berkovići za 2010.god i protekli period 2011.godine

-Izvještaj o radu OO Crveni Krst Berkovići za 2010 i protekli period 2011.godine.

-Izvještaj o stanju Civilne zaštite opštine Berkovići

-Izvještaj o radu referata za Privredu, preduzetništvo i poljoprivredu za 2010 i protekli period 2011.godine.

Odborničkih pitanja od strane odbornika nije bilo ni u usmenoj ni u pismenoj formi.

Usvojen je Sporazum o članstvu opštine Berkovići u Savezu opština i gradova Republike Srpske.Sporazumom se regulišu prava i obaveze saveza kao i prava i obaveze članica.Gore navedenim sporazumom regulisan je postupak u slučaju nepoštovanja istog.

Donešena je odluka da se za potrebe opštine Berkovići nabavi novo vozilo Škoda po principu staro za novo.

Sekretar SO-e

Ranko Šetka

Izvještaj sa 18 redovne sjednice