Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Ostalo JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPŠTINE BERKOVIĆI

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPŠTINE BERKOVIĆI

El. pošta Štampa PDF

Na osnovu člana 26.Zakona o popisu stanovništva ,domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini     2013.godine ( Sl.glasnik BiH br.10/12 i 18/13) i člana 7.Zakona o organizaciji i sprovođenju Popisa stanovništva , domaćinstva i stanova 2013.  godine u Republici Srpskoj( Sl.glasnik RS br.70/12 i 39/13) Popisna komisija opštine Berkovići objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPŠTINE BERKOVIĆI


 

Ovim Javnim pozivom Popisna komisija opštine Berkovići poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova opštinskih instruktora i popisivača u sprovođenju Popisa stanovništva ,domaćinstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 .godine na području opštine Berkovići.

Zainteresovani kandidati za opštinske instruktore i popisivače dužni su da se prijave lično u prostorijama Popisne komisije na adresi zgrada SO-e Berkovići, Ul.poginulih boraca otadžbinskog rata bb.

Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 11.7.do 31.7.2013 godine, u vremenu od 10 do 15 časova u prostorijama opštine.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu opštinskog instruktora ili popisivača.

OPŠTINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u Popisu:obuka popisivača;obilazak terena pred popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjemna terenu;organizacija i praćenje rada popisivača;pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca;drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog /entitetskog instruktora.

Uslovi koje kandidat za opštinskog instruktora treba da ispunjava :

- da je državljanin BiH;

- da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira ( punoljetno lice);

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ;

- da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

- da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili opštine u kojoj će obavljati poslove opštinskog instruktora ;

- da bude raspoloživ preko dana,uveče i vikendom za posao;

- da posjeduje psiho –fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Spiskovi kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25. avgusta 2013.godine u prostorijama Opštine Berkovići Popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor,obavezni su da da u periodu od 25.do 30.avgusta Popisnoj komisiji opštine podnesu kopije sljedećih dokumenta ( uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata:lične karte;Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje ( ukoliko dokazuju nezaposlenost) ; Indeksa ( za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za opštinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06.do 10.septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana),kandidati polažu završni test nakon kojega se,zavisno o kvaliteti završenog testa i bodovne liste,uključuju u Popis u svojstvu opštinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u Popisu:obilazak terena pred Popis,popisivanje „od vrata do vrata“ i drugi poslovi po nalogu opštinskog instruktora  i Popisne komisije.Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa ( stanovnike,domaćinstva i stanove).Popisivanje na terenu traje od 1.do 15.oktobra 2013 godine( uključuje subote i nedjelje)od jutra do naveče, pa je nužan preduslov da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza,jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uslovi koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

- da je državljanin BiH;

- da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira(punoljetno lice);

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

- da je ( po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili opštine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

- da ima čitak rukopis;

- da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

- da posjeduje psiho fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25.avgusta 2013 .godine u prostorijama Popisne komisije opštine Berkovići i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor,obavezni su da u periodu od 25.do 30.avgusta Popisnoj komisiji opštine podnesu kopije sljedećih dokumenata ( uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata):Lične karte;Diplome;Uvjerenje zavoda za zapošljavanje( ukoliko dokazuju nezaposlenost);Indeksa ( za studente);Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata,član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20.septembra i nakon odslušane instruktaže( obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojeg se,zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste,uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA:Svi kandidati za opštinske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uslove iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu.Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi.Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za opštinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove opštinskog instruktora i popisivača ostvaruju naknadu  (zavisno od angažmana)

Kandidati koji budu obavljali poslove opštinskog/gradskog instruktora ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 75,00KM po jednom popisivaču.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2=1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95KM i P-2=1,95KM.

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE OPŠTINE BERKOVIĆI_________________________

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE OPŠTINE BERKOVIĆI____________________________

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPŠTINE BERKOVIĆI
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2606
mod_vvisit_counterJuce3161
mod_vvisit_counterOve nedelje10492
mod_vvisit_counterProšle nedelje31216
mod_vvisit_counterOvog mjeseca108864
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca151850
mod_vvisit_counterUkupno23373964