Sam održava seoske puteve

Štampa
Нравится

Kad padne snijeg mještani bilećkog sela Zasade nečekaju komunalce već Zoran Vujović pali tarktor i sa svojom napravljenom ralicom od trvdog lima sa nekadašnje stare mlinice daje se na posao.Selo je udaljeno od Bileće preko 45 kilometara, a od Berkovića osam i put do njega ne spada u prioretni pravac koji se čisti.

 

Kada je pao veliki snijeg za krsnu slavu Svetog Nikolu i niko nije moga doći na krsnu svijeću, što se nepamti zadnjih stotinu godina, odlučio sam da napravim ralicu za traktor i sam čistim put –rekao je Zoran Vujović, mještanin bilećkog sela Zasada.

 

Stare čelične table sa nekadašnje mlinice iz Dabarskog polja poslužile su ovom vrijednom hercegovcu da od njih napravi ralicu i krene u čišćenje snijega.A snijega nije falilo,palo ga je preko 30 santimetara u Zasadi , selu smještenom na preko 700 metara nadmorske visine i  skrivenom od od očiju javnosti u uvali između Repašnice i Kubaša.

 

Od čeličnih tabli i nekoliko cijevi uspio sam da sam napravim ralicu.Iako je asvalt stigao do moje kuće prije nekoliko godina ,put se čisti među zadnjima i mi smo uvjek odsječeni od svijeta po nekoliko dana posle svakog snijega-rekao je Vujović i dodao da njegova ralica čisti puteve kao i specijalizovane mašine za čišćenje snijega.

 

Zasada je selo koje teritorijalno pripada opštini Bileća,a zbog udaljenosti matične opštine stanovnici su vezani za berkovićku opštinu.Djeca iz Zasade idu u berkovićke osnovne škole, a stanovništvo do berkovićkog doktora,pošte,banke,prodavnice...

 

Šta ti je Zasada do obično hercegovačko selo, koje u ljutom kršu nad terasastim dolinama i njivama, vene i dogoreva u, ovom, očito nenaklonjenom vremenu.

 

 

Naše selo je vezano za Berkoviće i to nam jedini put iz njega.Kroz selo prolazi dva kilometra asvalta do  sela Dolovi koje pripada Berkovićima i udaljeno je šest kilometara od Berkovića, ali pošto to nisu prioritetni pravci moramo sami da se snalazimo –rekao je Vujović čisteći put i bilećke i berkovićke opštine.

 

 

 

Sam održava seoske puteve