Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Društvo О Г Л А С о продаји неизграђеног градског- грађевинског земљишта

О Г Л А С о продаји неизграђеног градског- грађевинског земљишта

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Н А Ч Е Л Н И К

Број: 02-477- 13 /22

Дана, 06.10.2022. године

На основу члана 348 Закона о стварним правима (''Службени гласник Р.С.'', број: 124/08, 58/09. и 95/11) и члана 9. Правилника о поступку Јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број: 20/12) и Одлуке СО-е Берковићи о продаји некретнине број: 01-022-23/22 од 12.08.2022. године, Начелник општине Берковићи, р а с п и с у ј е

О Г Л А С

о продаји неизграђеног градског- грађевинског земљишта у својини

општине Берковићи у сврху изградње стамбених објеката-породичних кућа у складу са Регулационим планом стамбеног насеља Видуша

 1. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПРОДАВЦА

Општина Берковићи, Видуша б.б.         88363 Берковићи.

ЈИБ – 4401422740006, Телефон – 059/860-111, Фах -059-860-099.

 1. НАЧИН ПРОДАЈЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ- ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Путем усменог јавног надметања.

 1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА

1.К.ч. број: 457/109 (стари премјер) , површине 593 m² , ЗК уложак број: 39,ПЛ број:162, уписане у КО Берковићи ради, изградње стамбеног објекта-породичне куће .

2. к.ч.број:457/110(стари премјер) површине 600 м², ЗК уложак број: 39,ПЛ, број 162, уписане у КО Берковићи, ради изградње стамбеног објекта-породичне куће.

3. к.ч. број: 457/111 (стари премјер) површине 600 м², ЗК уложак број: 39,ПЛ број 162, уписане у КО Берковићи, ради изградње стамбеног објекта породичне куће.

4. к.ч. број: 457/112 (стари премјер )површине 600 м², ЗК уложак број: 39. ПЛ број 162, уписане у КО Берковићи , ради изградње стамбеног објекта-породичне куће.

4.      НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја непокретности ће се извршити усменим јавним надметањем –лицитацијом непокретности у својини Републике Српске и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Сртпске'', број: 20/12).

Поступак лицитације извршиће Комисија за продају именована од стране СО-е Берковићи.

Право учешћа на лицитацију имају сва правна и физичка лица

 1. НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ

Кауција износи 1 000,00 КМ, за све парцеле , а полаже се на благајни општине или на жиро рачун општине Берковићи бр. 5620080000242409 отворен код NLB Развојна банка.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КУПОПРОДАЈНЕ ЦИЈЕНЕ

Са учесником лицитације који понуди највећу цијену закључиће се купопродајни уговор, а у износу купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција.

Куповна цијена за наведено земљиште (уз умањење кауције) ће се уплатити прије закључења Уговора о продаји, а најкасније 8 (осам) дана од дана закључења лицитације, а у противном ће се сматрати да је одустао од куповине. Уговором о купопродаји ће се прецизирати права и обавезе купца, а у случају неизвршења својих обавеза покренуће се поступак преузимања земљишта по важећим прописима.

 1. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности – лицитација за парцелу под број 3.1. ће се одржати дана, 24.10.2022. године у сали СО-е Берковићи са почетком у 11 часова, за парцелу под бројем 3.2. ће се одржати дана 24.10.2022.год. са почетком у 11 и 30 часова у сали СО Берковићи , за парцелу под бројем 3.3. ће се одржати дана 24.10.2022.године са почетком у 12 часова у сали СО-е Берковићи и за парцелу под бројем 3.4. ће се одржати дана 24.10.2022. године са почетком у 12 и 30 часова у сали СО-е Берковићи.

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТЦИЈУ

Пријаве за учешће на лицитацији за куповину непокретности се достављају у пријемну канцеларију општине Берковићи са назнаком ''Учешће на лицитацији'' продаја земљишта под бројем 3.1. , 3.2., 3.3,и 3.4.

         Пријаве се достављају најкасиније до 24.10.2022..године до 10,00 часова.

Уз пријаву за учешће на лицитацију, приложити доказ о уплаћеној кауцији.

Оглас је објављен на огласној табли општине , сајту општине Берковићи и дневном листу ''Глас Српске''.

                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                     Ненад Абрамовић с.р.

 О Г Л А С о продаји неизграђеног градског- грађевинског земљишта
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas4529
mod_vvisit_counterJuce8647
mod_vvisit_counterOve nedelje39943
mod_vvisit_counterProšle nedelje73292
mod_vvisit_counterOvog mjeseca65335
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca290783
mod_vvisit_counterUkupno19510125