ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Štampa
Нравится

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је са доношењем рјешења број: 03/4-36-13/21 од 27.07.2021.године ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛАБрој:03/4-36-14/16 од 05.07.2016. године за фарму за тов свиња у Берковићима, капацитета 2x248 свиња у турнусу, на локацији означеној као број парцеле 686/1(стари премјер) КО Хатељи у општини Берковићи издата инвеститору „МИВАС МИЛК“д.о.о. Берковићи.

 

                                                                                                             Општинска управа

                                                                                                     Одјељење за општу управу

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Општинска управа

Одјељење за општу управу

Број:03/4-36-13/21

Датум:05.08.2021.год.

ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА