РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КРУГА СЕЛЕКЦИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ „ПОДРШКА СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ СТАБИЛНОСТИ РЕГИЈЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 2020 – 2022“

Štampa
Нравится

У случају додатних питања и потребе за објашњењем одлуке коју је донијела Хелп-ова комисијa, можете контактирати канцеларију ХЕЛП-а у Сарајеву на бројеве телефона 033/646-889 и 033/646-965, сваким радним даном од 09 до 17 часова.

R.br. Ime Mjesto Datum prijema Djelatnost Odluka Napomena
1 Alis Mulać Berkovići 12.5.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
2 Dragica Dobranić Berkovići 17.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
3 Olivera Šinik Berkovići 17.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
4 Stefan Hajrović Berkovići 17.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
5 Gojko Bjelica Berkovići 19.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
6 Dragomir Brkić Berkovići 19.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
7 Milovan Mišković Berkovići 19.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
8 Milan Perišić  Berkovići 19.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
9 Miljan Đurica Berkovići 25.5.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
10 Sergej Đurica Berkovići 25.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
11 Nikša Milošević Berkovići 25.5.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
12 Darko Duka Berkovići 25.5.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
13 Nebojša Šakota Berkovići 25.5.2021 Voćarstvo Zadovoljio  
14 Miloš Mihić  Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
15 Okuka Njegoš Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
16 Kristina Rupar Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
17 Branka Kundačina Berkovići 31.5.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
18 Dea Makitan Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
19 Gojko Vukoje Berkovići 2.6.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
20 Tatjana Milidragović Berkovići 2.6.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
21 Milan Samardžić Berkovići 2.6.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
22 Radenko Pivac Berkovići 25.5.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
23 Milorad Kundačina Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
24 Dragan ( Milivoje) Pavić Berkovići - Hrgud 31.5.2021 Poljoprivreda Zadovoljio  
25 Nedeljko Kuljić Berkovići 2.6.2021 Stočarstvo Zadovoljio  
26 Dragan Pavić Berkovići - Ljuti do 31.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
27 Goran Vučurević Berkovići 25.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
28 Dragan Milivojević Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
29 Jovica Samardžić Berkovići 17.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
30 Savko Mihić Berkovići 26.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
31 Miljan Topalović Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
32 Marko Hajrović Berkovići 12.5.2021 Zavarivač U daljem razmatranju  
33 Radoslav Đurica Berkovići 12.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
34 Snežana Pavić Berkovići 17.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
35 Kundačina Krsto Berkovići 19.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
36 Stefan Milović Berkovići 25.5.2021 Stočarstvo U daljem razmatranju  
37 Ljubiša Dobranić Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
38 Borika Muratović Berkovići 26.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
39 Vlado Radišić Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
40 Slavoljub Đurica Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda U daljem razmatranju  
41 Janko Šetka Berkovići 25.5.2021 Stočarstvo U daljem razmatranju  
42 Draženko Duka Berkovići 17.5.2021 Poljoprivreda Nije zadovoljio  
43 Dragan Šinik Berkovići 31.5.2021 Jagod.voće Nije zadovoljio  
44 Ranko Šinik Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Nije zadovoljio  
45 Ranko Đurica Berkovići 31.5.2021 Stočarstvo Nije zadovoljio  
46 Zoran Čolović Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Nije zadovoljio  
47 Ramiz Sadžak Berkovići 2.6.2021 Stočarstvo Nije zadovoljio  
48 Mirko Grahovac Berkovići 31.5.2021 Poljoprivreda Nije zadovoljio  
             
  Legenda:
- zadovoljio - kriterije drugog kruga selekcije
- nije zadovoljio - kriterije drugog kruga selekcije
- u daljem razmatranju - mogućnost naknadne podrške
 
   
   
РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КРУГА СЕЛЕКЦИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ „ПОДРШКА СОЦИО-ЕКОНОМСКОЈ СТАБИЛНОСТИ РЕГИЈЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 2020 – 2022“