Продужена забрана рада за Дјечији вртић и спортску дворану до 05.04.2021

Štampa
Нравится

На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“бројеви: 121/12 и 46/1), члана 43.Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бројеви: 97/16 и 36/19), члана 67. Статута општине Берковићи ( „Службени гласник општине Берковићи“ бр.2/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Берковићи д о н о с и :

НАРЕДБУ

Untitled 31.Забрањују се рад ЈУ Дјечији вртић „Света новомученица Милица-дете“ и ЈУ „Берковићи-спорт“ Берковићи(спортска дворана) у периоду од 29.03.2021. до 05.04.2021.године.

2.Наредба ступа на снагу одмах, а иста ће се објавити у Службеном гласнику општине Берковићи.

Број:02-020-19/21

Дана,29.03.2021. године

                                                                                                                 НАЧЕЛНИК

                                                                                                      

                                                                                                            Ненад Абрамовићс.р.

Продужена забрана рада за Дјечији вртић и спортску дворану до 05.04.2021