Програм финансирања самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2021. години „Заједно до посла”

Štampa
Нравится

ЈУЗавод за запошљавање Републике Српске реализујеПрограм финансирања самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРСу 2021. години,„Заједно до посла” чија је укупна вриједност 3.000.000КМ,а који се финансираиз средстава Буџета Републике Српске.

Програмом је предвиђено самозапошљавање 300 лица из циљне групе Програма (дјеца погинулих бораца ВРС, демобилисани борци ВРС и ратни војни инвалида ВРС)пријављенихна евиденцију незапослених.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 50 лица у износу од 10.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 500.000 КМ.

IIКомпонента: Финансирањесамозапошљавања ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 250 лица у износуод 10.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 2.500.000 КМ.

 Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 17.3.2020. године.

Програм финансирања самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2021. години „Заједно до посла”