ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ Пољопривредници да ажурирају податке ради остварења права на подстицаје

Štampa
Нравится

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске позвало је пољопривреднике да ажурирају податке у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Српској, што је један од услова за остваривање права на кориштење новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.

Untitled 3

Из Министарства подсјећају и да су носиоци породичних пољопривредних газдинстава обавезни Пореској управи Републике Српске пријавити обавезу доприноса за 2020. годину у складу са прописима о доприносима, те измирити обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2020. годину у складу са прописима о противградној заштити.

Пољопривредна газдинства уписана у Регистар газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обавезно пријављују надлежној организационој јединици Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), податке о начину кориштења регистрованог земљишног посједа, то јесте податке о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.

То прописује Уредба о упису у Регистар, упис и вођење регистра обавља АПИФ, а упис у Регистар газдинстава или у Регистар корисника је добровољан и бесплатан.

Породично газдинство уписује се у Регистар газдинстава као комерцијално или као некомерцијално газдинство.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ Пољопривредници да ажурирају податке ради остварења права на подстицаје